Wypełnij Wniosek do Komornika w Szczecinie 
Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) kancelaria komornicza nie będzie przyjmowała interesantów.
 Informujemy, że dziś kancelaria dla petentów jest zamknięta
Skontaktuj się z kancelarią pod numerem telefonu: 91 462 58 38


Wypełnij wniosek
do Komornika w SzczecinieDane wierzyciela
Wierzyciel
Adres
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
NIP *
PESEL *
REGON *
KRS *
Numer telefonu **
*  Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego identyfikatora wierzyciela.
**  Dane nieobowiązkowe.

Dane dłużnika
Dłużnik
Adres
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
NIP *
PESEL *
REGON *
KRS *
Imiona rodziców **
Numer telefonu **
*  Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego identyfikatora dłużnika.
**  Dane nieobowiązkowe.

Tytuł wykonawczy
Tytuł wykonawczy
Tytuł z dnia
Sygnatura akt / tytułu wykonawczego

Egzekwowane należności
Rachunek bankowy wierzyciela
Numer rachunku bankowego na który zostaną przekazane wyegzekwowane kwoty
Nazwa banku

Dodatkowe informacje o dłużniku