Komornik Szczecin - Centrum Łukasz Czajka w Szczecinie 
 Informujemy, że dziś kancelaria dla petentów jest zamknięta
Skontaktuj się z kancelarią pod numerem telefonu: 91 462 58 38


Wnioski do pobrania

Dla stron postępowania udostępniono wzory wniosków oraz narzędzie ułatwiające ich przygotowanie.

Komornik Szczecin

Komornik Sądowy w Szczecinie Łukasz Czajka może prowadzić postępowania egzekucyjne w obrębie całej apelacji szczecińskiej.

Spłata zadłużenia

Dłużnik może dokonać spłaty zadłużenia gotówką w kancelarii (Szczecin), bądź wykonując przelew bankowy na rachunek komornika.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?


Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela z majątku dłużnika i wymaga złożenia lub przesłania przez wierzyciela tytułu wykonawczego w oryginale oraz stosownego wniosku egzekucyjnego do kancelarii Komornika Sądowego Łukasza Czajki (Komornik Szczecin).

Wypełnij wniosek

Wypełnij za pośrednictwem strony lub pobierz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wydrukuj i podpisz

Zweryfikuj wypełnione dane, a następnie wydrukuj i własnoręcznie podpisz wniosek egzekucyjny.

Dostarcz do kancelarii

Złóż lub prześlij wraz z tytułem wykonawczym w oryginale do kancelarii komorniczej.

Wypełnij wniosek egzekucyjny


Wnioski dla stron postępowania


Wnioski należy składać na piśmie, zatem przygotowaliśmy dla Państwa gotowe formularze, które ułatwią podjęcie czynności przed organem egzekucyjnym. Komornik tylko na wniosek, który nie zawiera braków formalnych może podjąć niezwłocznie zawnioskowane czynności.

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o zabezpieczenie
Wniosek o doręczenie korespondencji
Pobierz więcej wniosków
Zakończ postępowanie egzekucyjne

Dokonaj spłaty zadłużenia

W celu uniknięcia dalszych kosztów należy niezwłocznie dokonać spłaty całości zadłużenia dokonując wpłaty gotówką bezpośrednio w siedzibie Komornika Sądowego, bądź wykonując przelew bankowy na rachunek kancelarii (Komornik Szczecin Centrum w Szczecinie Łukasz Czajka). Aktualny stan zadłużenia można ustalić kontaktując się z kancelarią komorniczą lub na podstawie otrzymanych pism.

Dokonaj spłaty swojego zadłużenia