Informujemy, że dziś kancelaria dla petentów otwarta jest w godzinach 09:00 - 15:00
Skontaktuj się z kancelarią pod numerem telefonu: 91 462 58 38
W dniu 18 listopada 2022 r. podczas wykonywania czynności we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte dla interesantów, telefony nie będą odbierane, a możliwy kontakt to korespondencyjny, bądź mailowy.

Komornik Sądowy Łukasz Czajka


Wnioski do pobrania

Dla stron postępowania udostępniono wzory wniosków oraz narzędzie ułatwiające ich przygotowanie.

Obszar działania

Komornik w Szczecinie Łukasz Czajka może prowadzić postępowania w obrębie całej apelacji szczecińskiej.

Spłata zadłużenia

Dłużnik może dokonać spłaty zadłużenia gotówką w kancelarii, bądź wykonując przelew bankowy na rachunek komornika.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?


Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela i wymaga złożenia lub przesłania przez wierzyciela tytułu wykonawczego w oryginale oraz stosownego wniosku egzekucyjnego do kancelarii Komornika w Szczecinie Łukasza Czajki.

Wypełnij wniosek

Wypełnij za pośrednictwem strony lub pobierz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wydrukuj i podpisz

Zweryfikuj wypełnione dane, a następnie wydrukuj i własnoręcznie podpisz wniosek egzekucyjny.

Dostarcz do kancelarii

Złóż lub prześlij wraz z tytułem wykonawczym w oryginale do kancelarii Komornika w Szczecinie.

Wypełnij wniosek egzekucyjny

Wnioski dla stron postępowania


Wnioski należy składać na piśmie, zatem przygotowaliśmy dla Państwa gotowe formularze, które ułatwią podjęcie czynności przed organem egzekucyjnym w Szczecinie. Tylko na wniosek, który nie zawiera braków formalnych komornik może podjąć niezwłocznie zawnioskowane czynności.

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o zabezpieczenie
Wniosek o doręczenie korespondencji
Pobierz więcej wniosków
Zakończ postępowanie egzekucyjne

Dokonaj spłaty zadłużenia

W celu uniknięcia dalszych kosztów należy niezwłocznie dokonać spłaty całości zadłużenia dokonując wpłaty gotówką bezpośrednio w kancelarii Komornika w Szczecinie, bądź wykonując przelew bankowy na rachunek Komornika Sądowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasza Czajki. Aktualny stan zadłużenia można ustalić kontaktując się z kancelarią komorniczą lub na podstawie otrzymanych pism.

Dokonaj spłaty swojego zadłużenia